WFU

2013/7/19

20130719 - 小柴胡湯與腹診

用小柴胡湯7.0 炙甘草湯3.0 遠志1.0 桃仁1.0 藁本1.0 幾乎處理掉一年多的睡眠障礙~~ 抓到病機,配合腹診真的可以有立竿見影之效!

病人的臨床表現除了眠差難入眠,多夢偶記得之外,尚有身微熱,易怒,生氣時臉烘熱感,易上腹脹,時有呃逆,納差不欲食,口乾苦欲溫飲,胸悶,注意力較不集中,大便2日一行,質軟,解不淨感,小便調。腹診:脅下滿,臍上動悸,少腹按之痞塊,右下腹按之痛,大腹扣之實音。望診:舌紅苔白厚。臉色暗偏黃,兩頰痤瘡痕跡。脈診:脈弦數有力,右>左。


其實從問診就想起很典型的小柴胡湯症:口苦、咽乾、目眩(好像沒有目眩),往來寒熱,嘿嘿不欲飲食,心煩喜嘔,脅下痞硬、心下悸、少腹滿(這三個都從腹診抓到)。加下腹診有按到痞塊,就想加些活血化瘀藥(其實是想到桃仁承氣湯)。用炙甘草湯+遠志主要是處理心氣的問題,也一並處理注意力。


從少陽病的本質來看,氣機鬱遏,少陽火上擾心神也是可以讓人睡不好的~所以才決定用小柴胡湯為主方去拼,沒想到效果特好,所以就更有信心使用腹診來輔助開藥。

那臍上動悸就腹診有什麼特別的意義嗎?還有右下腹壓痛可以給我們什麼樣的線索?

動悸為主動脈之跳動,動為病人不自知,醫者診得;悸則為病人自覺,醫者亦診得。

可依照部位不同,分為心頭悸(炙甘草湯)、心中悸(心中悸而煩者,小建中湯主之)、心下悸(其人叉手自冒心,心下悸,欲得按者,桂枝甘草湯主之;心下悸,頭眩,身瞤動,振振欲擗地者,真武湯主之;小便利者,以飲水多,必心下悸;傷寒五六日,中風,往來寒熱,胸脅苦滿,嘿嘿不欲飲食,心煩喜嘔。…或心下悸、小便不利,…小柴胡湯主之;傷寒,厥而心下悸,宜先治水,當服茯苓甘草湯,卻治其厥。;心下悸者,半夏麻黃丸主之)、

臍下悸(其人臍下悸者,欲作奔豚,茯苓桂枝甘草大棗湯;假令瘦人臍下有悸,吐涎沫而癲眩,此水也,五苓散主之)。從以上的方來看,大多屬於虛症,或挾有水飲為患。依部位不同,則水飲與虛的病位也不同。

右下腹壓痛的部份,可以把它看成是少腹的問題。可以有少腹急結(桃核承氣湯)、少腹弦急(夫失精家少腹弦急…男子失精,女子夢交,桂枝加龍骨牡蠣湯;《千金》內補當歸建中湯:…或苦少腹急)、少腹裏急(婦人年五十所,病下利數十日不止,暮即發熱,少腹裡急,腹滿,手掌煩熱,唇口乾燥…溫經湯主之)、

少腹腫痞(腸癰者,少腹腫痞,按之即痛如淋,小便自調,時時發熱…大黃牡丹湯主之)、少腹堅痼(產後七八日,無太陽證,少腹堅痼…宜大承氣湯主之,熱在裡,結在膀胱也)。從以上諸方來看,大多屬內有血瘀,部份為虛症。故仍要與四診合參來判定。