WFU

2007/9/30

電子報學術專欄 淺談本草及中藥學 其一

文/CM40 佑彥


我國本草自漢魏、六朝問世,中經唐宋大舉增訂而盛世,復經金元醫學之陰陽、五行立說,藥之引經達做,確立藥之歸經理論,至明清雖以融合歷代諸家本聊,分類割裂全文已常古來諸家本草之真面目,然其各有博取與精存之論說及發明,綜合二千多年來諸家本草之傳承,作家約三百三十餘家,成書約二千八十八餘卷,而成為東方藥學之主流,鄰近國家之韓國、日本亦深其影響甚鉅。